Đầu in Honeywell PM45 600dpi

Đầu in Honeywell PM45 600dpi cung cấp bản in chất lượng sắc nét nhất trên thị trường dành cho dòng tem, nhãn mã vạch,... Cấu tạo chính đầu in Honeywell PM45 600dpi từ main board kết hợp điốt bán dẫn truyền nhiệt với mật độ điểm 24 dots/mm. Độ rộng hay chiều ngang đầu in… Continue reading Đầu in Honeywell PM45 600dpi

Đầu in Honeywell PX45 300dpi

Đầu in Honeywell PX45 300dpi cung cấp chất lượng bản in nâng cấp từ nhóm độ phân giải 203dpi hoặc hoán đổi 406dpi. Độ rộng hay chiều ngang khả dụng 11.8 cm với mật độ điểm điốt 11.8 dots/mm. Cấu tạo chính đầu in Honeywell PX45 300dpi từ hệ thống bo mạch và điểm điốt.… Continue reading Đầu in Honeywell PX45 300dpi

Đầu in Zebra ZT231 300dpi

Đầu in Zebra ZT231 300dpi nâng cấp chất lượng bản in từ độ phân giải 203dpi hoặc thay thế cho đầu in xước, hư, lỗi. Độ rộng khả dụng đầu in Zebra ZT231 300dpi 10.4 cm, cùng tốc độ tối đa đốt nhiệt 6 inch/s. Tương thích sử dụng cho toàn bộ dòng Zebra ZT211,… Continue reading Đầu in Zebra ZT231 300dpi