Chân đế sạc pin máy đọc Honeywell 1472g

Chân đế sạc pin máy đọc Honeywell 1472g đảm nhiệm đồng thời sạc pin và giao tiếp với đầu đọc thông qua giao tiếp Bluetooth. Chân đế sạc pin máy đọc Honeywell 1472g đảm nhiệm đồng thời sạc pin và giao tiếp với đầu đọc. Đế sạc pin honeywell 1472g được trang bị chip xử… Continue reading Chân đế sạc pin máy đọc Honeywell 1472g

Pin máy đọc Honeywell 1472g

Pin máy đọc Honeywell 1472g thuộc linh kiện - vật tư hao mòn thay thế cho dòng đầu đọc mã vạch không dây - wireless Voyager Series. PIN máy đọc Honeywell 1472g nằm trong nhóm pin Li-On công nghiệp có dung lượng cao, đáp ứng thời gian hoạt động bền bỉ và ổn định. Dung… Continue reading Pin máy đọc Honeywell 1472g