Pin sạc đầu đọc Honeywell 1952g

Pin sạc đầu đọc Honeywell 1952g nằm trong nhóm linh kiện thay thế, nâng cấp, dự phòng cho dòng đầu đọc Xeon XP 1900 Series. PIN máy đọc Honeywell 1952g nằm trong nhóm pin Li-On công nghiệp có dung lượng cao, đáp ứng thời gian hoạt động bền bỉ và ổn định.Dung lượng pin Honeywell… Continue reading Pin sạc đầu đọc Honeywell 1952g

Pin máy đọc Honeywell 1952g

Pin máy đọc Honeywell 1952g nằm trong nhóm linh kiện hao mòn thay thế cho dòng máy đọc mã vạch không dây Honeywell Series. Pin máy đọc 1952g có thể dùng chung cho một số dòng máy đọc không dây - wireless: 1202g, 1902g, 1452g nên có thể hoán đổi, thay thế giữa các dòng… Continue reading Pin máy đọc Honeywell 1952g