Đầu in Honeywell PX45 300dpi

Đầu in Honeywell PX45 300dpi cung cấp chất lượng bản in nâng cấp từ nhóm độ phân giải 203dpi hoặc hoán đổi 406dpi. Độ rộng hay chiều ngang khả dụng 11.8 cm với mật độ điểm điốt 11.8 dots/mm. Cấu tạo chính đầu in Honeywell PX45 300dpi từ hệ thống bo mạch và điểm điốt.… Continue reading Đầu in Honeywell PX45 300dpi