Đầu in mã vạch Honeywell PX940

Đầu in mã vạch Honeywell PX940 tùy biến thay thế, nâng cấp hay hoán đổi giữa các độ phân giải đầu in linh hoạt – Plug and Play. Thành phần cấu tạo đầu in Honeywell PX940 là các điểm điốt bán dẫn.Độ rộng đầu in tối đa lên tới 10,8 cm với độ phân giải… Continue reading Đầu in mã vạch Honeywell PX940