Dây curoa máy in Novexx XLP504

Dây curoa máy in Novexx XLP504 thuộc nhóm linh kiện vật tư hao mòn cho dòng Novexx XLP Series. Dây curoa XLP504 bao gồm hai loại: 1 loại đảm nhiệm chức năng kéo ruy băng mực; một loại kéo nhãn (kéo roller - trục lăn).Thành phần cấu tạo dây curoa máy in Novexx XLP504 từ… Continue reading Dây curoa máy in Novexx XLP504