Cáp serial com rs232 đầu đọc Honeywell

Cáp serial com rs232 đầu đọc Honeywell cung cấp chuẩn giao tiếp bộ nhớ đệm – buffer cho các ứng dụng đặc thù của hệ thống. Thành phần cấu tạo cáp serial rs232 từ nhựa tổng hợp, sợi đồng tổng hợp và nhựa cứng. Cáp serial com (CBL-020-300-C200) có thể sử dụng cho nhiều dòng… Continue reading Cáp serial com rs232 đầu đọc Honeywell