Đầu in mã vạch Zebra 105SL Plus

Đầu in mã vạch Zebra 105SL Plus nằm trong nhóm linh kiện vật tư hao mòn thay thế cho dòng PLus. Thành phần cấu tạo đầu in mã vạch Zebra 105SL Plus từ tập hợp các điểm điốt bán dẫn truyền nhiệt.Đầu in Zebra 105SL PLus cung cấp 2 loại nhóm độ phân giải: 203… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra 105SL Plus