Cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4

Cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4 nằm trong nhóm linh kiện tùy chọn nâng cấp, thay thế ứng dụng bóc, tách, lột nhãn dòng Zebra Xi4 Series. Thành phần cấu tạo bộ cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4 bao gồm hai vị trí trên dưới nhằm nhận diện tem nhãn khi nào được bóc, tách.… Continue reading Cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4