Bộ nguồn máy in Zebra 110Xi4

Bộ nguồn máy in Zebra 110Xi4 cung cấp nguồn chuyển đổi AC to DC đồng thời DC to DC cho các ứng dụng nâng cao. Bộ nguồn máy in Zebra 110Xi4 nằm trong nhóm linh kiện thay thế, nâng cấp cho dòng Zebra Xi4 Series, 105SL Plus.  Bộ nguồn máy in Zebra 110Xi4 bao gồm… Continue reading Bộ nguồn máy in Zebra 110Xi4

Cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4

Cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4 nằm trong nhóm linh kiện tùy chọn nâng cấp, thay thế ứng dụng bóc, tách, lột nhãn dòng Zebra Xi4 Series. Thành phần cấu tạo bộ cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4 bao gồm hai vị trí trên dưới nhằm nhận diện tem nhãn khi nào được bóc, tách.… Continue reading Cảm biến lột nhãn Zebra 110Xi4