Card mạng máy in Zebra 110Xi4

Card mạng máy in Zebra 110Xi4 thuộc linh kiện giao tiếp máy in và hệ thống thông qua mạng LAN với chuỗi địa chỉ IP Address – giao thức TCP/IP. Card mạng 110Xi4 tương thích với hầu hết hệ thống mạng và các hệ thống ERP. Dễ dàng điều khiển, quản lý hay cài đặt… Continue reading Card mạng máy in Zebra 110Xi4

Motor máy in Zebra 110Xi4

Motor máy in Zebra 110Xi4 đảm nhiệm đồng thời hai chức năng chính: kéo nhãn & cuộn mực thừa và cuộn nhãn hay cuộn backing. Tốc độ tối đa motor máy in Zebra 110Xi4 đạt được lên tới 14 inch/s.Motor 110Xi4 được liên kết với dây curoa 110Xi4 thông qua hệ thống pully gắn trục… Continue reading Motor máy in Zebra 110Xi4

Cảm biến giấy máy in Zebra 110Xi4

Cảm biến giấy máy in Zebra 110Xi4 thực hiện chức năng nhận biết định dạng kiểu giấy, tem, nhãn khác nhau (Gap/Notch, Hole,...). Cảm biến nhãn máy in 110Xi4 bao gồm nhóm: 1 cảm biến Upper Sensor và 1 cảm biến Lower Sensor.Cảm biến giấy Zebra 110Xi4 được sử dụng chung cho dòng máy in… Continue reading Cảm biến giấy máy in Zebra 110Xi4