Đầu in mã vạch Zebra 140Xi4

Đầu in mã vạch Zebra 140Xi4 cung cấp duy nhất một loại độ phân giải đầu in 203dpi cho quá trình sử dụng và thay thế. Độ rộng đầu in mã vạch Zebra 140Xi4 lên tới 14 cm, độ rộng in tối đa là 13.4 cm.Thành phần cấu tạo đầu in mã vạch Zebra 140Xi4… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra 140Xi4