Pin sạc máy đọc Zebra LI3678

PIN sạc máy đọc Zebra LI3678 thuộc linh kiện hao mòn cần thay thế cho dòng máy đọc Zebra DS3600/LI3600/LS3600. PIN sạc máy đọc Zebra LI3678 thuộc dòng pin Li-ON nguyên khối, dung lượng 3150 mAh.PIN máy đọc DS3678 tương thích cho dong máy đọc Zebra Li3678 --> hoán đổi, thay thế.PIN DS3678 có thể sạc… Continue reading Pin sạc máy đọc Zebra LI3678

Cáp usb máy đọc Zebra LI3678

Cáp usb máy đọc Zebra LI3678 thuộc linh kiện vật tư hao mòn thay thế cho dòng Zebra DS/LI Series. Thành phần cấu tạo cáp máy đọc Zebra LI3678 từ thành phần nhựa, cao su tổng hợp và đồng nguyên chất với rack RJ50 và chân USB, rack cắm nguồn.Chức năng chính cáp usb máy… Continue reading Cáp usb máy đọc Zebra LI3678