Đầu in mã vạch Zebra S4M

Đầu in mã vạch Zebra S4M nằm trong nhóm linh kiện vật tư hao mòn thay thế , nâng cấp. Đầu in Zebra S4M bao gồm hai loại độ phân giải: 203dpi và 300dpi linh hoạt thay thế, hoán đổi hay nâng cấp thông qua kit chuyển đổi: pully, dây curoa s4m và đầu in… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra S4M