Card mạng máy in Zebra ZE500

Card mạng máy in Zebra ZE500 cung cấp chức năng giao tiếp chuẩn giao thức TCP/IP qua mạng LAN đáp ứng các tác vụ làm việc online. Tốc độ mạng sử dụng trên card máy in Zebra ZE500 là: 10/100 Mbps.Card mạng Zebra ZE500 hỗ trợ đa dạng các hệ thống chuẩn doanh nghiệp cũng… Continue reading Card mạng máy in Zebra ZE500

Đầu in mã vạch Zebra ZE500

Đầu in mã vạch Zebra ZE500 cung cấp hai loại nhóm đầu in ZE500-4 và ZE500-6 với hai loại độ phân giải đầu in 203dpi và 300dpi. Thành phần cấu tạo chính đầu in mã vạch Zebra ZE500 là tập hợp điểm điốt bán dẫn và bo mạch.Hỗ trợ hai nhóm độ phân giải đầu… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZE500