Dây curoa máy in Zebra ZE500

Dây curoa máy in Zebra ZE500 là thành phần linh kiện vật tư hao mòn trong quá trình hoạt động: đứt, gãy, hay mòn chân răng. Dây curoa máy in Zebra ZE500 bao gồm hai sợi: 1 sợi nhỏ đảm bảo liên kết giữa motor và pully chính; 1 sợi dài liên kết hệ thống… Continue reading Dây curoa máy in Zebra ZE500