Kit nâng cấp đầu in Zebra ZE511

Kit nâng cấp đầu in Zebra ZE511 thuộc tổ hợp linh phụ kiện thay thế, nâng cấp hay hoán đổi độ phân giải giữa các nhóm 203 dpi., 300 dpi & 600 dpi. List danh sách linh kiện dành cho kit nâng cấp đầu in Zebra ZE511 bao gồm: dây curoa Zebra ZE511, đầu in… Continue reading Kit nâng cấp đầu in Zebra ZE511

Đầu in mã vạch Zebra ZE511

Đầu in mã vạch Zebra ZE511 cung cấp đầy đủ ba loại độ phân giải đầu in 203dpi, 300dpi và 600dpi. Đầu in mã vạch Zebra ZE511 thuộc thành phần linh kiện thay thế, nâng cấp cho dòng Zebra ZE500 Series. Thành phần cấu tạo đầu in Zebra ZE511 từ hệ thống điểm điốt bán… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZE511