Main máy in Zebra ZM400

Main máy in Zebra ZM400 nằm trong nhóm linh kiện thay thế, nâng cấp dòng ZMx00 Series. Chức năng chính bo mạch main máy in Zebra ZM400 tiếp nhận xử lý tập lệnh in và điều khiển các thiết bị ngoại vi: đầu in, cảm biến, dao cắt,… Bo mạch main ZM400 cung cấp đầy… Continue reading Main máy in Zebra ZM400

Màn hình máy in Zebra ZM400

Màn hình máy in Zebra ZM400 hay bảng điều khiển được sử dụng cho dòng máy in mã vạch ZMx00 Series. Bảng điều khiển ZM400 bao gồm hai phần: màn hình hiển thị trạng thái làm việc; nút cài đặt các thông số. Màn hình ZM400 có cấu tạo từ tấm nền LCD, 2 line… Continue reading Màn hình máy in Zebra ZM400

Cảm biến đầu in Zebra ZM400

Cảm biến đầu in Zebra ZM400 thực hiện đồng thời hai chức năng: nhận diện đầu in đã được đóng hoàn toàn và nhận diện ruy băng mực được sử dụng hay không. Hai cảm biến trên cùng bo mạch: ribbon sensor và printhead sensor. Cảm biến đóng mở đầu in ZM400 tương thích với… Continue reading Cảm biến đầu in Zebra ZM400