Đầu in mã vạch Zebra ZM400

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 cung cấp 3 loại độ phân giải đầu in 203dpi, 300dpi và 600dpi cho các ứng dụng khác nhau. Thành phần cấu tạo đầu in mã vạch Zebra ZM400 là hệ thống điốt điểm bán dẫn truyền nhiệt. Nhiệm vụ chính đầu in ZM400 là đốt mực dán lên… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZM400