Màn hình máy in Zebra ZM400

Màn hình máy in Zebra ZM400 hay bảng điều khiển được sử dụng cho dòng máy in mã vạch ZMx00 Series. Bảng điều khiển ZM400 bao gồm hai phần: màn hình hiển thị trạng thái làm việc; nút cài đặt các thông số. Màn hình ZM400 có cấu tạo từ tấm nền LCD, 2 line… Continue reading Màn hình máy in Zebra ZM400

Cảm biến đầu in Zebra ZM400

Cảm biến đầu in Zebra ZM400 thực hiện đồng thời hai chức năng: nhận diện đầu in đã được đóng hoàn toàn và nhận diện ruy băng mực được sử dụng hay không. Hai cảm biến trên cùng bo mạch: ribbon sensor và printhead sensor. Cảm biến đóng mở đầu in ZM400 tương thích với… Continue reading Cảm biến đầu in Zebra ZM400