Đầu in mã vạch Zebra ZT220

Đầu in mã vạch Zebra ZT220 thực hiện chức năng đốt nhiệt trên bề mặt ruy băng mực dán lên bề mặt giấy, nhãn hoặc trực tiếp trên giấy cảm nhiệt. Thành phần cấu tạo đầu in ZT220 là hệ thống điểm điốt bán dẫn.Mật độ điểm điốt bán dẫn quyết định đến độ phân… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT220

Trục lăn máy in Zebra ZT220

Trục lăn máy in Zebra ZT220 thực hiện đồng thời hai chức năng chính: kéo nhãn tuần tự và làm bộ đệm cho đầu in đốt băng mực dán lên bề mặt nhãn. Chất liệu cấu tạo chính là bề mặt cao su tổng hợp đàn hồi, trục thép không gỉ, nhựa cứng - bánh… Continue reading Trục lăn máy in Zebra ZT220