Adapter máy in Zebra ZT230

Adapter máy in Zebra ZT230 thuộc linh kiện thay thế cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT200 Series (ZT220, ZT230). Thành phần cấu tạo adapter máy in Zebra Zt230 từ hệ thống biến thế, tụ, trở và mạch truyền dẫn --> chuyển đổi dòng điện AC to DC. Adapter máy in Zebra ZT230 cung… Continue reading Adapter máy in Zebra ZT230

Đầu in mã vạch Zebra ZT230

Đầu in mã vạch Zebra ZT230 nằm trong nhóm linh kiện hao hòn thay thế cho dòng máy in Zebra ZT200 Series. Đầu in Zebra ZT230 tương thích cho dòng ZT220, ZT230 về nhóm độ phân giải đầu in.Linh hoạt chuyển đổi đầu in có độ phân giải 203dpi và 300dpi thông qua kit chuyển… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT230