Main máy in Zebra ZT230

Main máy in Zebra ZT230 nằm trong nhóm linh kiện thay thế cho dòng máy in Zebra ZT200 Series (ZT210, ZT220, ZT230). Chức năng hay nhiệm vụ chính bo main máy in Zebra ZT230 là điều khiển, và tiếp thu tập lệnh từ hệ thống hoặc máy tính.Bo main Zebra ZT230 tùy biến lắp card… Continue reading Main máy in Zebra ZT230

Đầu in mã vạch Zebra ZT230

Đầu in mã vạch Zebra ZT230 nằm trong nhóm linh kiện hao hòn thay thế cho dòng máy in Zebra ZT200 Series. Đầu in Zebra ZT230 tương thích cho dòng ZT220, ZT230 về nhóm độ phân giải đầu in.Linh hoạt chuyển đổi đầu in có độ phân giải 203dpi và 300dpi thông qua kit chuyển… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT230