Đầu in Zebra ZT231 300dpi

Đầu in Zebra ZT231 300dpi nâng cấp chất lượng bản in từ độ phân giải 203dpi hoặc thay thế cho đầu in xước, hư, lỗi. Độ rộng khả dụng đầu in Zebra ZT231 300dpi 10.4 cm, cùng tốc độ tối đa đốt nhiệt 6 inch/s. Tương thích sử dụng cho toàn bộ dòng Zebra ZT211,… Continue reading Đầu in Zebra ZT231 300dpi