Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410

Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410 nằm trong nhóm linh kiện tùy biến thay thế, nâng cấp cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT400 Series. List danh sách kit nâng cấp đầu in Zebra Zt410 bao gồm: đầu in Zebra ZT410, dây curoa Zebra ZT410, và pully.Thành phần cấu tạo đầu in ZT410… Continue reading Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410

Cảm biến nhãn Zebra ZT410

Cảm biến nhãn Zebra ZT410 thực hiện chức năng nhận diện hay nhận biết kiểu nhãn - tem - giấy được sử dụng. Cảm biến nhãn Zebra ZT410 đảm nhiệm chức năng xác định loại tem nhãn được sử dụng: Gap/Notch, Hole, hay Black Mark. Cấu tạo cảm biến nhãn Zebra ZT410 bao gồm hệ… Continue reading Cảm biến nhãn Zebra ZT410