Cảm biến nhãn Zebra ZT410

Cảm biến nhãn Zebra ZT410 thực hiện chức năng nhận diện hay nhận biết kiểu nhãn - tem - giấy được sử dụng. Cảm biến nhãn Zebra ZT410 đảm nhiệm chức năng xác định loại tem nhãn được sử dụng: Gap/Notch, Hole, hay Black Mark. Cấu tạo cảm biến nhãn Zebra ZT410 bao gồm hệ… Continue reading Cảm biến nhãn Zebra ZT410

Motor máy in Zebra ZT410

Motor máy in Zebra ZT410 thuộc nhóm linh kiện thay thế cho dòng máy in Zebra ZT400 Series. Chức năng chính motor máy in Zebra ZT410 là đảm nhiệm đồng thời kéo nhãn và cuộn mực in thừa một cách tuần tự.Motor ZT410 tương thích cho dòng Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420, ZT411, ZT421.Hỗ trợ… Continue reading Motor máy in Zebra ZT410