Motor máy in Zebra ZT410

Motor máy in Zebra ZT410 thuộc nhóm linh kiện thay thế cho dòng máy in Zebra ZT400 Series. Chức năng chính motor máy in Zebra ZT410 là đảm nhiệm đồng thời kéo nhãn và cuộn mực in thừa một cách tuần tự.Motor ZT410 tương thích cho dòng Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420, ZT411, ZT421.Hỗ trợ… Continue reading Motor máy in Zebra ZT410

Bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410

Bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410 nằm trong nhóm linh kiện tùy chọn nâng cấp thay thế cho ứng dụng bóc, tách tem nhãn sau khi in. Thành phần tập hợp bộ kit tách, lột nhãn Zebra zt410 là cảm biến và bộ lột nhãn.Nhiệm vụ chính bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410… Continue reading Bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410

Main máy in Zebra ZT410

Main máy in Zebra ZT410 thuộc nhóm linh kiện thay thế, nâng cấp cho dòng máy in Zebra ZT400 Series. Nhiệm vụ chính main máy in Zebra ZT410 điều khiển liên kết và truyền tập lện xuống các linh kiện ngoại vi: motor, đầu in, dao cắt, hệ thống cảm biến,....Bo mạch main Zebra ZT410… Continue reading Main máy in Zebra ZT410