Bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410

Bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410 nằm trong nhóm linh kiện tùy chọn nâng cấp thay thế cho ứng dụng bóc, tách tem nhãn sau khi in. Thành phần tập hợp bộ kit tách, lột nhãn Zebra zt410 là cảm biến và bộ lột nhãn.Nhiệm vụ chính bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410… Continue reading Bộ lột nhãn máy in Zebra ZT410

Main máy in Zebra ZT410

Main máy in Zebra ZT410 thuộc nhóm linh kiện thay thế, nâng cấp cho dòng máy in Zebra ZT400 Series. Nhiệm vụ chính main máy in Zebra ZT410 điều khiển liên kết và truyền tập lện xuống các linh kiện ngoại vi: motor, đầu in, dao cắt, hệ thống cảm biến,....Bo mạch main Zebra ZT410… Continue reading Main máy in Zebra ZT410

Bộ nguồn máy in Zebra ZT410

Bộ nguồn máy in Zebra ZT410 thuộc nhóm linh kiện thay thế cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT400 Series. Bộ nguồn máy in mã vạch Zebra ZT400 Series Bộ nguồn máy in Zebra ZT410 là tập hợp hệ thống tụ, mạch, biến thế chuyển đổi nguồn điện AC to DC.Nguồn điện được bộ… Continue reading Bộ nguồn máy in Zebra ZT410