Bộ nguồn máy in Zebra ZT410

Bộ nguồn máy in Zebra ZT410 thuộc nhóm linh kiện thay thế cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT400 Series. Bộ nguồn máy in mã vạch Zebra ZT400 Series Bộ nguồn máy in Zebra ZT410 là tập hợp hệ thống tụ, mạch, biến thế chuyển đổi nguồn điện AC to DC.Nguồn điện được bộ… Continue reading Bộ nguồn máy in Zebra ZT410

Trục cuộn mực thải Zebra ZT410

Trục cuộn mực thải Zebra ZT410 thực hiện chức năng thu hổi mực sau khi in tuần tự và liên tục thông qua hệ thống bánh răng liên kết với motor. Cố định ruy băng mực và cuộn băng mực sau khi in tuần tự hay tuần hoàn theo thời gian thực.Cấu tạo chính trục… Continue reading Trục cuộn mực thải Zebra ZT410