Bộ lột nhãn Zebra ZT411

Bộ lột nhãn Zebra ZT411 thực hiện chức năng bóc, tách, lột nhãn tuần tự khỏi phần mang nhãn - backing. Danh sách linh kiện bộ lột nhãn Zebra ZT411 bao gồm: bộ tách nhãn, cảm biến tách nhãn.Chức năng chính bộ lột nhãn ZT411 sử dụng 2 ứng dụng chính: Peel Off và Liner… Continue reading Bộ lột nhãn Zebra ZT411

Bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411

Bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411 thuộc phụ kiện thay thế tùy chọn nâng cấp chuyển đổi độ phân giải đầu in Zebra ZT400 Series. Thành phần bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411 bao gồm: đầu in ZT411, dây curoa ZT411, và pully.Đầu in Zebra ZT411 có thể tùy biến lựa chọn theo… Continue reading Bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411