Dao cắt máy in Zebra ZT411

Dao cắt máy in Zebra ZT411 thuộc phụ kiện tùy biến nâng cấp cho chức năng cắt nhãn tuần tự theo từng ứng dụng thực tế. Thành phần cấu tạo dao cắt máy in Zebra ZT411 bao gồm: motor và hệ thống dao cắt, và bo mạch, khay chứa.Dao cắt máy in Zebra ZT411 có… Continue reading Dao cắt máy in Zebra ZT411

Bộ lột nhãn Zebra ZT411

Bộ lột nhãn Zebra ZT411 thực hiện chức năng bóc, tách, lột nhãn tuần tự khỏi phần mang nhãn - backing. Danh sách linh kiện bộ lột nhãn Zebra ZT411 bao gồm: bộ tách nhãn, cảm biến tách nhãn.Chức năng chính bộ lột nhãn ZT411 sử dụng 2 ứng dụng chính: Peel Off và Liner… Continue reading Bộ lột nhãn Zebra ZT411

Bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411

Bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411 thuộc phụ kiện thay thế tùy chọn nâng cấp chuyển đổi độ phân giải đầu in Zebra ZT400 Series. Thành phần bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411 bao gồm: đầu in ZT411, dây curoa ZT411, và pully.Đầu in Zebra ZT411 có thể tùy biến lựa chọn theo… Continue reading Bộ chuyển đổi đầu in Zebra ZT411