Đầu in mã vạch Zebra ZT420

Đầu in mã vạch Zebra ZT420 thuộc nhóm linh kiện thay thế hao mòn trong quá trình hoạt động như xước, chai, già hoặc vỡ do tác động vật lý. Đầu in Zebra ZT420 nằm trong nhóm linh kiện thay thế cho dòng máy in Zebra ZT400 Series.Nhiệm vụ chính đầu in ZT420 là đốt… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT420