Cảm biến giấy Zebra ZT510

Cảm biến giấy Zebra ZT510 thực hiện chức năng phân biệt hay nhận biết định dạng nhãn - tem - giấy được sử dụng. Thành phần cảm biến giấy Zebra ZT510 gồm hai loại Upper và Lower Sensor xác định vị trí, điểm,.... trên bề mặt tem nhãn. Cấu chính cảm biến giấy Zebra ZT510… Continue reading Cảm biến giấy Zebra ZT510

Card wifi máy in Zebra ZT510

Card wifi máy in Zebra ZT510 nằm trong nhóm linh kiện nâng cấp thay thế tùy chọn giao tiếp thông qua mạng Wireless LAN. Card wifi Zebra ZT510 cung cấp đầy đủ chuẩn giao thức giao tiếp mạng TCP/IP cho hầu hết các hệ thống.Tùy biến và linh hoạt kết nối giữa hai băng tần:… Continue reading Card wifi máy in Zebra ZT510