Đầu in mã vạch Zebra ZT510

Đầu in mã vạch Zebra ZT510 là phụ kiện hao mòn thay thế cho dòng máy in Zebra ZT510; bao gồm hai loại: 203dpi & 300dpi. Thành phần cấu tạo đầu in mã vạch Zebra ZT510 là hệ thống điểm điốt bán dẫn truyền nhiệt.Linh hoạt hoán đổi đầu in Zebra ZT510 203dpi và 300dpi… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT510