Đầu in mã vạch Zebra ZT610

Đầu in mã vạch Zebra ZT610 cung cấp cả ba loại nhóm độ phân giải đầu in 203dpi, 300dpi và 600dpi - Plug and Play. Zebra ZT610 cải tiến nâng cấp thay thế, hoán đổi hay nâng cấp không cần kit chuyển đổi giữa các nhóm độ phân giải đầu in.Thành phần cấu tạo đầu… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT610