Đầu in mã vạch Zebra ZT620

Đầu in mã vạch Zebra ZT620 nằm trong nhóm linh kiện vật tư hao mòn thay thế cho dòng Zebra ZT600 Series. Nhiệm vụ chính đầu in mã vạch Zebra ZT620 là đốt nhiệt chảy băng mực dán lên bề mặt nhãn hoặc đốt nhiệt trực tiếp trên giấy cảm nhiệt.Độ rộng khả dụng đầu… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT620