Adapter máy in Zebra ZT230

Adapter máy in Zebra ZT230 thuộc linh kiện thay thế cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT200 Series (ZT220, ZT230). Thành phần cấu tạo adapter máy in Zebra Zt230 từ hệ thống biến thế, tụ, trở và mạch truyền dẫn --> chuyển đổi dòng điện AC to DC. Adapter máy in Zebra ZT230 cung… Continue reading Adapter máy in Zebra ZT230

Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410

Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410 nằm trong nhóm linh kiện tùy biến thay thế, nâng cấp cho dòng máy in mã vạch Zebra ZT400 Series. List danh sách kit nâng cấp đầu in Zebra Zt410 bao gồm: đầu in Zebra ZT410, dây curoa Zebra ZT410, và pully.Thành phần cấu tạo đầu in ZT410… Continue reading Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410