Đế sạc máy đọc Symbol LI4278

Đế sạc máy đọc Symbol Li4278 thực hiện đồng thời ba chức năng chính: giao tiếp máy tính, giao tiếp đầu đọc và sạc pin cho máy đọc Symbol Zebra Li4278. Cấu tạo đế sạc máy đọc Symbol Li4278 là nhựa cứng và bo mạch. Đế sạc có thể giao tiếp với cáp USB, cáp… Continue reading Đế sạc máy đọc Symbol LI4278