Dây curoa máy in Zebra ZT421

Dây curoa máy in Zebra ZT421 nằm trong nhóm linh kiện vật tư hao mòn trong quá trình hoạt động (dây curoa mòn, gãy, vỡ chân răng hoặc đứt hoàn toàn). Dây curoa máy in Zebra ZT421 203dpi Dây curoa ZT421 có thành phần cấu tạo là cao su tổng hợp đàn hồi, nhựa cứng,… Continue reading Dây curoa máy in Zebra ZT421